OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelserna om överklagande i 7 kap. och 8 kap. 3 § VSL gäller i tillämpliga delar i fråga om vägavgift. Uttrycken avgiftsperiod, efterprövning, avgiftsskyldig och avgiftsbelopp i LVA motsvarar då uttrycken skatteperiod, efterbeskattning, skattskyldig och skattebelopp i VSL (35 § första stycket LVA).

Observera att beslut om återbetalning av vägavgift enligt 22 § LVA inte får överklagas (35 § andra stycket LVA).

Läs mer om överklagande av beslut enligt VSL på sidan Överklagande av beslut om vägtrafikskatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2] [3]
  • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1] [2]