OBS: Detta är utgåva 2018.2. Visa senaste utgåvan.

Uppgifter i äktenskapsregistret

Skatteverket för ett för hela landet gemensamt äktenskapsregister (16 kap. 1 § ÄktB). Äktenskapsregistret innehåller bl.a. uppgifter om

Familjerättsliga avtal som Skatteverket handlägger och registrerar

I äktenskapsregistret handlägger och registrerar Skatteverket äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälningar om bodelning under äktenskap och bodelningshandlingar.

Samma bestämmelser för registrerade partner som för makar

Vid handläggning och registrering i äktenskapsregistret gäller samma bestämmelser för registrerade partner som för makar (2 § lagen [2009:260] om upphävande av lagen [1994:1117] om registrerat partnerskap och 3 kap. 1 § lagen [1994:1117] om registrerat partnerskap).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret [1]
  • Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap [1]
  • Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]