OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

I princip är alla förmåner som en arbetstagare eller uppdragstagare får från sin arbetsgivare eller uppdragsgivare skattepliktiga. Vissa förmåner har dock uttryckligen undantagits från beskattning.

Kontanta ersättningar ska beskattas enligt reglerna för lön.

Uppdaterat