OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

Föräldrapenning och vissa andra ersättningar enligt socialförsäkringsbalken i samband med vård är skattepliktiga.

Föräldrapenning, närståendepenning, särskilt pensionstillägg och omvårdnadsbidrag

Föräldrapenningsförmåner, närståendepenning och omvårdnadsbidrag enligt SFB som betalas ut i samband med vård är skattepliktiga (11 kap. 31 § IL).

Särskilt pensionstillägg enligt 73 kap. SFB är skattefritt (11 kap. 32 § IL).

Andra ersättningar och bidrag

Vissa andra ersättningar och bidrag är skattefria, t.ex. hemsjukvårdsbidrag och hemvårdsbidrag som utbetalas till vårdbehövande från kommun och landsting (8 kap. IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]