OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Efter att en arbetsgivare har fått ett godkännande enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete kan arbetsgivaren söka preliminärt stöd genom att månadsvis lämna in en ansökan. Stöd vid korttidsarbete är utformat på så sätt att ett preliminärt stöd beräknas och krediterar arbetsgivarens skattekonto för att vid en senare tidpunkt stämmas av. Arbetsgivaren är i de flesta fall i stort behov av stödet och kan på så sätt skicka in en ansökan om preliminärt stöd redan under en aktuell stödmånad. Arbetsgivaren är senare skyldig att stämma av stödmånaden för att Skatteverket ska kunna fastställa slutligt stöd. Avstämningen kan resultera i att rätt stöd har utbetalats, att för lite stöd har utbetalats eller att för mycket stöd har utbetalats.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1]