OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

En ansökan om preliminärt stöd ska skickas in månadsvis till Skatteverket och avse en stödmånad.

Uppgifter i ansökan

En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

  1. den ansökande arbetsgivaren,
  2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,
  3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och
  4. det belopp som begärs.

Uppgifterna i punkt 3 och 4 ska redovisas för varje arbetstagare som preliminärt stöd söks för. Person- eller samordningsnummer ska anges för varje arbetstagare som ansökan avser. Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete (3 § förordning [2020:208] om stöd vid korttidsarbete).

Tillsammans med ansökan ska det lämnas

Se sidorna om förutsättningar när det finns kollektivavtal och förutsättningar när det saknas kollektivavtal.

Månadsvisa ansökningar

Eftersom stöd vid korttidsarbete består av flera led med ansökan om godkännande, ansökan om preliminärt stöd samt anmälan om avstämning ska ansökan om preliminärt stöd skickas in till Skatteverket månadsvis. Ansökan ska avse en stödmånad. Ansökan om preliminärt stöd ska ha kommit in till Skatteverket inom två kalendermånader från utgången av stödmånaden. Om ansökan inte inkommit inom den tid som anges ovan, får stöd inte lämnas för stödmånaden (18 § första stycket lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Det finns ingen möjlighet att beviljas anstånd.

Första stödmånaden

När en arbetsgivare har blivit godkänd för stöd vid korttidsarbete enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, måste den första stödmånaden i stödperioden infalla senast 45 dagar efter godkännandet. I annat fall får stöd inte lämnas.

Exempel: första stödmånaden

Arbetsgivare A blir godkänd för stöd vid korttidsarbete den 20 april 2022. Den första stödmånaden i stödperioden kan vara april, maj eller juni år 2022.

Arbetsgivare B blir godkänd för stöd vid korttidsarbete den 2 juni 2022. Den första stödmånaden i stödperioden kan vara juni eller juli år 2022.

Särskilt om den tillfälligt slopade karensen

Med anledning av att lagstiftaren tillfälligt slopat karensen för arbetsgivare som tidigare har haft stöd, medför det särskilda regler för när en ansökan om preliminärt stöd senast ska ha inkommit till Skatteverket. För en stödmånad under perioden 1 december 2021 till och med 31 mars 2022 ska en ansökan om preliminärt stöd ha kommit in till Skatteverket senast den 31 maj 2022. I annat fall får stöd inte lämnas för stödmånaden.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete [1]
  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1] [2] [3] [4] [5] [6]