OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

När preliminär eller slutlig ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete beviljats tillgodoförs arbetsgivaren ersättningen genom kreditering på arbetsgivarens skattekonto, d.v.s. ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § SFL (32 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Om det finns ett överskott på skattekontot efter att preliminär eller slutlig ersättning har krediterats enligt 32 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ska det överskjutande beloppet automatiskt betalas ut till det konto som har registrerats hos ett bank- eller kreditmarknadsföretag enligt 14 kap. 8 § SFF. Skatteverket får dock besluta om utbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden motiverar det (11 § förordningen [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompeteninsatser vid korttidsarbete).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete [1]
  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]