OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2022.

Skatteverket har rätt att granska verksamheten utifrån arbetsgivarens rätt till ersättning.

Skatteverkets rätt att utreda och kontrollera

I samband med en ansökan om ersättning ska Skatteverket se till att ärendet blir tillräckligt utrett (23 § första stycket FL). Syftet med en utredning är att klarlägga de faktiska förhållanden som är relevanta för ärendet. Verket ska vid behov genom frågor och påpekanden verka för att sökanden förtydligar eller kompletterar sin ansökan (jfr 23 § tredje stycket FL).

Särskilt vid utredning av ansökan om ersättning för kompetensinsatser

En arbetsgivare som har ansökt om eller fått ersättning för kostnader för enskilda kompetensinsatser ska på Skatteverkets begäran ge myndigheten tillfälle att granska verksamheten med avseende på arbetsgivarens rätt till ersättning och lämna de uppgifter som behövs för granskningen (15 § förordningen [2020:1249] om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete [1]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1]