OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om skatt på plastbärkassar som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på plastbärkassar (LSP) omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning.

Beslut om skatt enligt LSP omprövas enligt SFL

Det är SFL:s bestämmelser om omprövning som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på plastbärkassar som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSP (12 § första stycket LSP). Skatteverkets övriga beslut enligt LSP omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning. Det finns heller inga särskilda bestämmelser om omprövning i LSP. På dessa beslut tillämpas förvaltningslagens bestämmelser om ändring av beslut.

Beslut där SFL:s bestämmelser om omprövning inte är tillämpliga

Följande typer av beslut omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar [1] [2] [3]