OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Anstånd som mest med redovisat belopp enligt skattedeklaration

Anstånd kan som mest beviljas med det belopp som redovisats i en arbetsgivardeklaration eller i mervärdesskattedeklaration för den aktuella perioden (1 - 1b § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Det redovisade beloppet ändras genom en ny skattedeklaration efter att tillfälligt anstånd har beviljats

Om det redovisade beloppet höjs för den period som anstånd har beviljats för, kan anstånd efter ansökan från företaget beviljas med höjningsbeloppen.

Om det redovisade beloppet sänks för den period som anstånd har beviljats för ska anståndet återkallas med belopp motsvarande sänkningen (3 § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Hur stort anståndsbelopp kan beviljas efter ett offentligt ackord?

Skatteverket anser att efter en nedsättning genom ett beslut om offentligt ackord kan ett tillfälligt anstånd beviljas med det belopp som den skattskyldiga fortfarande har en betalningsskyldighet för. En förutsättning för att beviljas anstånd i denna situation är att övriga förutsättningar för tillfälligt anstånd är uppfyllda. Det saknar betydelse om ackordslikviden är betald eller inte.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall [1] [2]

Ställningstaganden

  • Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt eller avgift i samband med offentligt ackord [1]