Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. S.k. aktieråd finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns alla allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande allmänna råd. Under fliken Alla år visas samtliga allmänna råd och under respektive årsflik visas de allmänna råd som är tillämpliga för det året.

SKV A 2023:18 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2024 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2021:39 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2022
SKV A 2023:19 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2024
SKV A 2011:32 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012
SKV A 2012:6 Skatteverkets allmänna råd om godkännande för F-skatt
SKV A 2012:25 Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013
SKV A 2014:26 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015
SKV A 2023:20 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2023:19)om vissa förmåner för beskattningsåret 2024
SKV A 2022:31 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2023 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2022:32 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023
SKV A 2022:10 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2021:39) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2022.
SKV A 2007:15 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering
SKV A 2022:37 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023
SKV A 2019:24 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020
SKV A 2016:31 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017
SKV A 2022:39 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2023
SKV A 2017:23 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018
SKV A 2018:35 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2019
SKV A 2023:3 Upphävande av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:17) om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som ska redovisas i sådana deklarationer
SKV A 2013:21 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014
SKV A 2015:27 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016
SKV A 2012:29 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013
SKV A 2008:31 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009
SKV A 2021:31 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2022 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2023:14 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2024
SKV A 2008:17 Skatteverkets allmänna råd om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som ska redovisas i sådana deklarationer
SKV A 2021:36 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2022