Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande föreskrifter. Under fliken Alla år visas samtliga föreskrifter och under respektive årsflik visas de föreskrifter som är tillämpliga för det året.

SKVFS 2023:21 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2024;
SKVFS 2023:20 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2024;
SKVFS 2022:11 Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2023;
SKVFS 2022:10 Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2021;
SKVFS 2007:11 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten A-skattsedel;
SKVFS 2007:18 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:30) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering
SKVFS 2017:3 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2023:24 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2024 vid värdering av bilförmån
SKVFS 2015:6 Skatteverkets föreskrifter om personalliggare
SKVFS 2013:6 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag;
RSFS 2001:23 Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil av årsmodell 1992-2001 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 2003 års taxering;
SKVFS 2013:4 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet vid betalningssäkring;
SKVFS 2013:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2013 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2017:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån;
RSFS 2002:32 Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering;
SKVFS 2006:18 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattebesked
SKVFS 2004:38 Skatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering;
SKVFS 2023:12 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:34) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2023:11 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2024;
SKVFS 2019:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:27) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån
SKVFS 2006:9 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:5) om e-tjänsten Skattekonto
SKVFS 2011:09 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2010:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2011 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2011 samt fr.o.m. 2012 års taxering;
SKVFS 2023:18 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2024;
SKVFS 2023:17 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2024;
SKVFS 2006:5 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattekonto
SKVFS 2006:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:2) om e-tjänsten Skattedeklaration
SKVFS 2023:19 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2024;
SKVFS 2004:36 Skatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2005
SKVFS 2006:3 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattejämkning
SKVFS 2023:14 Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2024;
SKVFS 2006:4 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Företagsregistrering
SKVFS 2004:37 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:39) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering
SKVFS 2023:7 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen;
SKVFS 2006:2 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattedeklaration
SKVFS 2023:15 Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2022;
SKVFS 2013:23 Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;
SKVFS 2023:4 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:34) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2013:22 Skatteverkets föreskrifter om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;
SKVFS 2012:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2012;
SKVFS 2023:3 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2023;
SKVFS 2023:2 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2022;
SKVFS 2023:1 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen;
RSFS 2003:16 Riksskatteverkets föreskrifter om innehållet i sammandrag av kontrolluppgifter
SKVFS 2016:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2009:17 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:4) om e-tjänsten Företagsregistrering
SKVFS 2021:26 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2018:6 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:6) om personalliggare;
SKVFS 2021:27 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2009:19 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:2) om e-tjänsten Skattedeklaration
SKVFS 2021:28 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2018:4 Skatteverkets föreskrifter om i vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige;
SKVFS 2005:16 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering;
SKVFS 2021:23 Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2022;
SKVFS 2022:34 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2021:24 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2006:25 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:28) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2006 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering
SKVFS 2021:25 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2022;
RSFS 2003:25 Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering
SKVFS 2015:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (2011:22) om beräkning av betalningsmottagares utgifter i arbetet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivar­avgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2012
SKVFS 2015:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:19) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån
SKVFS 2022:20 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2022:22 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2005:29 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:36) om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2006
SKVFS 2022:21 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2021:15 Skatteverkets föreskrifter om konto- och värdefackssystem;
SKVFS 2022:24 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2009:25 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2009 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 2010 års taxering;
SKVFS 2008:18 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2008 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering;
SKVFS 2022:23 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2022:9 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen;
SKVFS 2022:8 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter(SKVFS 2021:29) om nybilspriser för bilar medtillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2021:14 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2020:7 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2011:22 Skatteverkets föreskrifter om beräkning av betalningsmottagares utgifter i arbetet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2012;
SKVFS 2022:2 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2022;
RSFS 2002:29 Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2002 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering;
SKVFS 2018:13 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån;
RSFS 2003:31 Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering;
SKVFS 2014:13 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2014 vid värdering av bilförmån
SKVFS 2010:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:33) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2010 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2010 samt fr.o.m. 2011 års taxering;