OBS: Detta är utgåva 2023.3. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan på eget initiativ ompröva beslut enligt SFL både till fördel och till nackdel för den som beslutet gäller.

Uppdaterat

    • 2023-03-06 Rättelse: Felaktiga exempel har tagits bort
    • På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen / Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall