OBS: Detta är utgåva 2023.3. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får normalt ompröva sina beslut till nackdel för den som beslutet gäller. Vissa beslut får dock inte omprövas till nackdel och andra beslut kräver att Skatteverket kan visa att den som ärendet gäller har lämnat en oriktig uppgift.

Uppdaterat

    • 2023-03-06 Rättelse: Felaktiga exempel har tagits bort
    • Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen / Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall