OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Artikel 16 omfattar inte endast styrelsemedlem utan även medlem i annat liknande organ. Detta avviker från artikel 16 i OECD:s modellavtal. I övrigt överensstämmer artiklarna i sak.