Artikel 29 överensstämmer i sak med artikel 28 i OECD:s modellavtal.