OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Betalningssäkring är en tvångsåtgärd som kan användas för att säkra betalning från betalningsskyldiga som kan, men inte vill, betala skatter och avgifter. I civil- och brottmål används i stället den snarlika åtgärden kvarstad.

Skatteverket kan enligt en särskild regel i skatteförfarandelagen bli skadeståndsskyldig vid betalningssäkring.