OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket fattar beslut inom en rad olika ämnesområden. För flera av dessa områden finns det särskilda överklagandebestämmelser. Om sådana inte finns gäller förvaltningslagens bestämmelser.