Ett fast driftställe är en del av ett företag och man behöver därför avgränsa vilken inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom vinstallokering. Vinstallokering görs för att bestämma utländska företags inkomst från fast driftställe i Sverige och svenska företags inkomst från fast driftställe i utlandet.