Styrelsearvode och liknande ersättning får beskattas i bolagets hemviststat.

Avtalstext

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Beskrivning av artikeln

Beskattningsrätten för bolagets hemviststat är oberoende av var arbetsinsatsen sker och oavsett om ledamoten deltar på några styrelsemöten eller inte.

OECD:s medlemsstater har generellt ansett att uttrycket fees and other similar payments inkluderar naturaförmåner punkt 1.1 i OECD:s kommentar till artikeln.

En medlem i en bolagsstyrelse har ofta andra funktioner i bolaget, till exempel som vanlig anställd, rådgivare eller konsult. Artikel 16 omfattar endast styrelsearvodet (punkt 2 i kommentaren).

Beskattningen av personaloptioner som utfärdas till styrelseledamöter behandlas i punkt 3.1 i kommentaren.

Referenser på sidan

Övrigt