Artikeln reglerar när avtalet upphör att gälla.

Avtalstext

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the year ...... In such event, the Convention shall cease to have effect:

a) (in State A): .........................................

b) (in State B): .........................................

Avvikelser i svenska skatteavtal

I många, men inte alla, svenska avtal föreskrivs att uppsägning kan ske först efter det att avtalet har varit i kraft i fem år. Avtalet kan dock såväl ändras som sägas upp tidigare om parterna är överens om det.