Artikeln reglerar när avtalet träder i kraft och från vilken tidpunkt det ska tillämpas.

Avtalstext

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification

shall be exchanged at .......... as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

a) (in State A): .......................................

b) (in State B): .......................................

Beskrivning av artikeln

Artikeln innebär att avtalet träder i kraft efter utväxlingen av ratifikationshandlingarna. Genom ikraftträdandet blir avtalet folkrättsligt bindande för parterna. I artikeln anges även från vilken tidpunkt avtalet ska tillämpas i respektive stat. Det behöver inte vara samma tidpunkt i båda staterna. För att ett skatteavtal ska börja tillämpas i Sverige måste det även ha införlivats i svensk rätt genom en lag som har trätt i kraft.