Drickspengar är skattepliktiga

Med dricks menas när exempelvis restauranggäster gör en frivillig betalning utöver det som är angivet på notan. I de fall restaurangpersonalen tagit emot dricks är den skattepliktig och ska tas upp som inkomst av tjänst i inkomstdeklarationen. Detta gäller oavsett om beloppet finns med i en arbetsgivardeklaration eller kontrolluppgift från arbetsgivaren eller inte.

Dricks kan även förekomma bland andra yrkeskategorier, till exempel taxiförare.

Kompletterande information