När ett beslut om bevissäkring ska verkställas måste hänsyn tas till de bestämmelser som reglerar själva verkställigheten.