Avsnittet behandlar frågan om vart man ska vända sig vid överklagande eller omprövning av beslut om verkställighet av bevissäkring.

Överklagande samt omprövning av granskningsledarens beslut

Granskningsledarens beslut om verkställighet av bevissäkring överklagas hos förvaltningsrätten (67 kap. 2 och 6 §§ SFL). Den beslutet gäller kan också begära omprövning av beslutet hos Skatteverket (66 kap. 2 och 7 §§ SFL).

Överklagande av Kronofogdens beslut

Kronofogdemyndighetens beslut om verkställighet av bevissäkring överklagas hos tingsrätten. Bestämmelserna om överklagande i 18 kap. UB är tillämpliga (69 kap. 18 § SFL). Det kan exempelvis gälla beslut om att bryta lås etc.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar