Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

1975-12-30 Fordonsskatt är massafordran
1996-05-24 Nedsättning av årsavgift till bostadsrättsförening på grund av att högre insats betalas
1999-02-16 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 8/99 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 16 februari 1999
1997-03-26 Tillämpning av lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad
1999-09-29 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 35/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 29 september 1999
1997-09-29 Fråga om tillskott till eget aktiebolag av fordran på närstående till aktieägaren ger upphov till ett förbjudet lån
1999-11-10 Riksskatteverkets rättfallsprotokoll 39/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 10 november 1999
1998-06-29 SRN:s förhandsbesked den 16 juni 1998, Avyttring av fastighet
1999-11-16 Uthyrning av fastighet till kommun
1999-12-14 Företags tillhandahållande av s.k. returenheter inom dagligvaruhandeln
1996-04-02 Rättegångskostnader vid återkallelse av konkursansökan
1998-06-15 Skattskyldighet för uthyrning av möblerade lägenheter
1999-06-18 Hotellcheckar, tillämplig skattesats
1999-10-12 Skattskyldighet för AB som var delägare i ett kommanditbolag
1988-09-14 Utredningsrapportens betydelse då den endast hänvisar till en tidigare tillgångsundersökning
1999-11-22 SRN:s förhandsbesked den 22 november 1999, Underprislagen är tillämplig vid överlåtelse av byggmästarsmittade fastigheter (omsättningstillgångar) genom gåva. Inkomstbeskattning för mellanskillnaden mellan vederlag och skattemässigt värde.
1995-03-24 Ombildning av ett bostadsaktiebolag till en bostadsrättsförening
1999-05-21 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 21 maj 1999