Utgåvan innehåller en ny sida om socialförsäkringskonvention med Sydkorea.

Förändringar

Vägledningsstart

Uppdaterade sidor

Mervärdesskatt

Uppdaterade sidor

  • Sjuktransporter

    Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg / Sjukvård

Socialavgifter

Nya sidor

Uppdaterade sidor