Utgåvan innehåller nya avsnitt inom framför allt

 • Förvaltningsrätt & förfarande
 • Mervärdesskatt/Skatteplikt och undantag
 • Mervärdesskatt/Redovisning av utgående och ingående skatt

Förändringar

Bokföring och redovisning

Nya sidor

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

Uppdaterade sidor

 • Besluts verkställbarhet

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

Inkomstskatt

Uppdaterade sidor

Mervärdesskatt

Nya sidor

 • Sjukvård, tandvård och social omsorg

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt

 • Sjukvård

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg

 • Skattefrihetens omfattning

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg / Sjukvård

 • Led i sjukvården

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg / Sjukvård

 • Sjuktransporter

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg / Sjukvård

 • Kontroll eller analys av prov

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg / Sjukvård

 • Fotvård

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg / Sjukvård

 • Tandvård

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg

 • Skattefrihetens omfattning

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg / Tandvård

 • Dentaltekniska produkter

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg / Tandvård

 • Social omsorg

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg

 • Skattefrihetens omfattning

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg / Social omsorg

 • Vad är social omsorg?

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg / Social omsorg

 • Nära anknytning till social omsorg

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg / Social omsorg

 • Redovisning av utgående och ingående skatt

  Start / 2015 / Mervärdesskatt

 • Sambandet mellan skattskyldighet och redovisningsskyldighet

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt

 • Redovisningsskyldighet

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt

 • Redovisningsmetoder

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt

 • Faktureringsmetoden

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Redovisningsmetoder

 • Bokslutsmetoden

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Redovisningsmetoder

 • Byte av redovisningsmetod

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Redovisningsmetoder

 • Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt

 • Den som inte är bokföringsskyldig

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Unionsintern handel med varor

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Tjänster som redovisas i periodisk sammanställning

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Avbetalningsköp med äganderättsförbehåll

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Konkurs

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Överlåtelse av verksamhet

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Uttag av tjänst

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Byggverksamhet

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Avverkningsrätt till skog

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Import

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Nedsättning av priset, kundförlust m.m.

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Kreditnota

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Felaktigt debiterad mervärdesskatt

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Jämkning

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Uthyrning av fastighet

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

 • Bokföring av mervärdesskatt

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt

 • Bokföring på olika mervärdesskattekonton

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Bokföring av mervärdesskatt

 • Bokföring av vinstmarginalbeskattning

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Bokföring av mervärdesskatt

 • Begagnade varor m.m.

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Bokföring av mervärdesskatt / Bokföring av vinstmarginalbeskattning

 • Resetjänster

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Bokföring av mervärdesskatt / Bokföring av vinstmarginalbeskattning

Uppdaterade sidor

 • Personbilar

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Avdrag och återbetalning för ingående skatt / Avdrag för ingående skatt / Avdragsförbud

 • Exempel på tillämpning

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Jämkning av ingående skatt

Punktskatter

Uppdaterade sidor

 • Upplagshavare

  Start / 2015 / Punktskatter / Alkoholskatt / Godkända aktörer

Andra ämnesområden

Nya sidor