En översyn har gjorts av innehållet under årsväljaren 2014 så att det speglar gällande rätt för 2015.

Utgåvan innehåller även nya avsnitt inom punktskatter;

 • Alkoholskatt
 • Tobaksskatt

Förändringar

Vägledningsstart

Uppdaterade sidor

Bokföring och redovisning

Nya sidor

 • Eric-konsortier

  Start / 2015 / Bokföring och redovisning / Vad gäller för olika företagsformer? / Övriga företagsformer

Uppdaterade sidor

Fastighetstaxering

Uppdaterade sidor

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

 • Fastighetsdeklarationer m.m.

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Mikroproduktion av förnybar el

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Fastighetstaxering

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Utredning

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Fastighetstaxering

 • Föreläggande

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Fastighetstaxering

Uppdaterade sidor

Inkomstskatt

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • A-SINK

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldig / Tjänst

Mervärdesskatt

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Fakturering och räkenskaper

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Vinstmarginalbeskattning / Vinstmarginalbeskattning – begagnade varor m.m.

Punktskatter

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Skattebetalning & borgenärsarbete

Uppdaterade sidor

Socialavgifter

Uppdaterade sidor

Andra skatter & avgifter

Uppdaterade sidor

Andra ämnesområden

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Rätt att ompröva eller överklaga beslut

  Start / 2015 / Andra ämnesområden / Godkännande av gåvomottagare

 • Likvidera stiftelse

  Start / 2015 / Andra ämnesområden / Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund – civilrätt / Stiftelser / Stiftelser enligt tryggandelagen