Utgåvan innehåller en ny sida om rumsuthyrning under området mervärdesskatt. Sidan ersätter den tidigare sidan.

Förändringar

Start

Uppdaterade sidor

Fastighetstaxering

Uppdaterade sidor

 • Byggnadstyper

  Start / 2015 / Fastighetstaxering / Grunder och regler för samtliga taxeringsenhetstyper / Indelning av byggnader och mark

Förvaltningsrätt & förfarande

Uppdaterade sidor

 • Gåvor till godkända gåvomottagare

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

Inkomstskatt

Uppdaterade sidor

Mervärdesskatt

Uppdaterade sidor

 • Rumsuthyrning

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Fastighetsområdet / Skattepliktiga överlåtelser och upplåtelser av fastighet

 • Ersättning

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Skattesatser och beskattningsunderlag / Beskattningsunderlag / Vid försäljning

Sekretess & behandling av uppgifter

Uppdaterade sidor

Skattebetalning & borgenärsarbete

Uppdaterade sidor

 • Skattetabeller

  Start / 2015 / Skattebetalning & borgenärsarbete / Skatteavdrag och egeninbetalning / Ersättning för arbete / Hur beräknas skatteavdraget?

Andra ämnesområden

Uppdaterade sidor