Utgåvan innehåller en ny sida om utbildningskostnader (avdrag för ingående skatt)

Förändringar

Inkomstskatt

Uppdaterade sidor

  • Villkor för skattereduktion

    Start / 2015 / Inkomstskatt / Beräkna skatten / Skatter för fysiska personer / Skattereduktioner / Husarbete

Mervärdesskatt

Nya sidor

  • Utbildningskostnader

    Start / 2015 / Mervärdesskatt / Avdrag och återbetalning för ingående skatt / Avdrag för ingående skatt / Generell avdragsrätt