Utgåvan innehåller:

Nytt område: inom Sekretess & behandling av uppgifter.

Nya avsnitt inom:

Bokföring & redovisning

 • Poster i balans- & resultaträkningen

Förvaltning & förfarande

 • Beslut
 • Dokumentskyldighet
 • Utredning, kontroll & tillsyn

Inkomstskatt

 • Näringsverksamhet
 • Pensioner
 • Begränsat skattskyldigas inkomst

Mervärdesskatt

 • Skatteplikt & undantag från skatteplikt
 • Vinstmarginalbeskattning

Skattebetalning & borgenärsarbete

 • Betalningsansvar för annans skatter & avgifter

Förändringar

Start

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Bokföring och redovisning

Nya sidor

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Inkomstskatt

Nya sidor

 • En eller flera näringsverksamheter?

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas?

 • Utländsk valuta

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas?

 • Till vilken kurs ska omräkning ske under löpande år?

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Utländsk valuta

 • Omräkning av balansposter

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Utländsk valuta

 • Omräkning av filial i utlandet

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Utländsk valuta

 • Internprissättning

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas?

 • Vad är internprissättning?

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Regelverk

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Den svenska korrigeringsregeln

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Regelverk

 • OECD:s modellavtal och riktlinjer (Transfer Pricing Guidelines)

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Regelverk

 • FN:s modellavtal och manual

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Regelverk

 • Armlängdsprincipen

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Prismetoder

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Fem prismetoder i OECD:s riktlinjer (kapitel II)

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Marknadsprismetoden (CUP)

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Återförsäljningsprismetoden (RPM)

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Kostnadsplusmetoden (cost plus)

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Nettomarginalmetoden (TNMM)

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Vinstdelningsmetoden (PSM)

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Prismetoder i svensk rättspraxis

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Prismetoder

 • Jämförbarhetsanalys

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Immateriella tillgångar

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Tjänster

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Allmänt om koncerninterna tjänster

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Tjänster

 • Lån eller kapitaltillskott?

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Tjänster

 • Ränta på koncerninterna lån

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Tjänster

 • Borgen och stödbrev

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Tjänster

 • Avtal om kostnadsfördelning (CCA)

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Omstruktureringar

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Dokumentation

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Svenska regler om dokumentation

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Dokumentation

 • Vägledning om dokumentation i OECD:s riktlinjer (kapitel V)

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Dokumentation

 • EUTPD – en uppförandekod om dokumentation

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Dokumentation

 • Prissättningsbesked (APA)

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Dubbelbeskattning

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Motsvarande inkomstjustering (corresponding adjustment)

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Dubbelbeskattning

 • Ömsesidig överenskommelse (mutual agreement procedure, MAP)

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Dubbelbeskattning

 • EU:s skiljemannakonvention

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning / Dubbelbeskattning

 • Bidrag och stöd till utländska koncernföretag

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

 • Arbetsgivarens intäkter till följd av en pensionsutfästelse

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska tas upp som inkomst? / Övriga intäkter

 • Kostnader för anställda

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift?

 • Avdrag för arbetsgivarens kostnader

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda

 • Ersättningar under pågående anställning

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda

 • Ersättningar vid uppsägning av anställda

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda

 • Pensionskostnader

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda

 • Avdrag för pension som betalas ut

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader

 • Tryggande av en pensionsutfästelse

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader

 • Förutsättningar för avdrag

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse

 • Tryggandeformer

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse

 • Pensionsstiftelse

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse / Tryggandeformer

 • Avsättning i balansräkningen

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse / Tryggandeformer

 • Tjänstepensionsförsäkring

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse / Tryggandeformer

 • Utländskt tjänstepensionsinstitut

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse / Tryggandeformer

 • Hur beräknas avdraget?

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse

 • Huvudregeln

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse / Hur beräknas avdraget?

 • Kompletteringsregeln

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse / Hur beräknas avdraget?

 • Särskilda begränsningar

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse / Hur beräknas avdraget?

 • Överföring av en pensionsutfästelse

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse

 • Värdesäkring

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse

 • Byte av tryggandeform

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader / Tryggande av en pensionsutfästelse

 • Kostnadsutjämning mellan arbetsgivare

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska dras av som utgift? / Kostnader för anställda / Pensionskostnader

 • Avkastningsskatt på pensionsmedel

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner

 • Vem är skattskyldig till avkastningsskatt?

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel

 • Hur beräknas underlaget för avkastningsskatt?

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel

 • Livförsäkringsföretag, pensionsstiftelser och utländska tjänstepensionsinstitut

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel / Hur beräknas underlaget för avkastningsskatt?

 • Arbetsgivare med en avsättning i balansräkningen

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel / Hur beräknas underlaget för avkastningsskatt?

 • Pensionssparkonto (IPS)

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel / Hur beräknas underlaget för avkastningsskatt?

 • Utländsk pensionsförsäkring

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel / Hur beräknas underlaget för avkastningsskatt?

 • Utländsk kapitalförsäkring

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel / Hur beräknas underlaget för avkastningsskatt?

 • Utländsk kapitalpension

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel / Hur beräknas underlaget för avkastningsskatt?

 • Avtal om tjänstepension

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel / Hur beräknas underlaget för avkastningsskatt?

 • Hur stor är avkastningsskatten?

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel

 • Nedsättning på grund av utländsk skatt

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel

 • Hur deklareras avkastningsskatten?

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel

 • Särskilda frågor för pensionssparinstitut

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner / Avkastningsskatt på pensionsmedel

 • Statslåneräntan

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Pensioner

 • Truster

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster / Näringsverksamhet

Uppdaterade sidor

 • Avdragsgilla utgifter

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster / Kapital

 • Hyresrätter

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster / Kapital / Fastigheter och bostäder

Mervärdesskatt

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Sekretess & behandling av uppgifter

Nya sidor

Skattebetalning & borgenärsarbete

Nya sidor