Utgåvan innehåller en ny sida under Inkomstskatt/Näringsverksamhet: Minska aktiekapitalet, reservfonden och överkursfonden.

Förändringar

Inkomstskatt

Nya sidor

Uppdaterade sidor

  • Löpande inkomster från värdepapper

    Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Särskilda regler för olika slag av tillgångar / Värdepapper som ägs av juridiska personer

  • Kapitalplaceringsandelar

    Start / 2015 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Särskilda regler för olika slag av tillgångar / Värdepapper som ägs av juridiska personer / Värdepapper som är kapitaltillgångar / Aktier och andelar

Skattebetalning & borgenärsarbete

Uppdaterade sidor

  • Fordringarna i konkursen

    Start / 2015 / Skattebetalning & borgenärsarbete / Konkurs och annan avveckling / Konkursbevakningen

Socialavgifter

Uppdaterade sidor