OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Trängselskatt ska betalas till Transportstyrelsen.

Du kan läsa om vad som händer om skatten betalas för sent på sidan om Trängselskatt och tilläggsavgift.

Hur ska trängselskatten betalas?

I de allra flesta fall fattas beslut om trängselskatt av Transportstyrelsen genom automatiserad behandling. Under vissa omständigheter är det istället Skatteverket som fattar besluten. Trängselskatten ska betalas genom insättning på Transportstyrelsens särskilda konto för trängselskatt. Skatten anses vara betald den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot (16 § LTS).

Nytt: 2023-11-07

Skatteverket anser att en inbetalning av trängselskatt har bokförts på det särskilda kontot det datum när betalningen placeras på rätt konto och rätt debitering i Transportstyrelsens system, d.v.s. att betalningen möter den trängselskatt som betalningsskyldigheten avser.

Fr.o.m. den 1 juli 2022 gäller att när en EETS-betalningsförmedlare anlitas blir den betalningsskyldig för trängselskatt i stället för den skattskyldiga i vissa fall (9 a § LTS).

Syftet med EETS är att väganvändare endast ska kunna betala vägtullar i Europa samlat genom en faktura. Betalningsförmedlare ska därefter fördela betalningen till berörda avgiftsupptagare. Genom ändringar i lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem omfattas numera även trängselskatt.

När ska trängselskatten betalas?

Om trängselskatten har beslutats av Transportstyrelsen genom automatiserad behandling enligt 2 § andra stycket LTS ska skatten betalas senast (vara bokförd) den sista dagen i den andra kalendermånaden efter den månad som beslutet avser (12 § LTS).

Exempel på när trängselskatten senast ska betalas

Den trängselskatt som tas ut för passage vid en betalstation i mars månad, ska vara betald (vara bokförd) senast den sista maj.

Om trängselskatten har beslutats av Skatteverket enligt 15 § första stycket LTS, ska skatten ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen (15 § andra stycket LTS).

Omprövning och betalning av trängselskatt

Beslut om trängselskatt kan omprövas enligt LTS (15 a § första stycket LTS). Trängselskatt som har påförts vid omprövning ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen (15 a § andra stycket LTS).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Fråga om när inbetalning av trafikskatt ska anses ha bokförts på det särskilda kontot [1]