OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Insolvens­förordningen gäller inom hela EU, utom Danmark, och den omfattar de insolvens­förfaranden som staterna anmält i särskild ordning. Dessa finns uppräknade i en bilaga till förordningen.

Nytt: 2023-02-09

I årsutgåva 2023 har sidan EU:s insolvensförordning delats upp på fler undersidor. Innehållet är till stor del detsamma men vissa justeringar har gjorts, till exempel har jämförelser med den tidigare insolvensförordningen arbetats bort.

Utöver det finns justeringar på sidorna Huvudinsolvensförfarande och Information till utländska borgenärer, insolvensregister och fordringsanmälan.