OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Här finns de grundläggande principerna om rätt till avdrag för ingående skatt och de vanligaste situationerna där frågan om rätt till avdrag aktualiseras.

Se justering av avdrag för ingående skatt eller återbetalning av ingående skatt, för information om dessa områden.