Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Här förtecknas s.k. aktieråd och meddelanden med ytterligare information. I Aktiehistorik finns informationen om historiska händelser på bolagsnivå. Här finns allmänna råd och meddelanden som tagits fram 2014 och senare och vissa råd och meddelanden från tidigare år. Det kan förekomma fel i de elektroniska texterna, kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

SKV M 2008:10 2014-08-11 15:55 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i Höganäs AB mot kontantlikvid
SKV M 2008:11 2014-08-11 15:54 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2007:35 2014-07-31 09:09 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Annehem Fastigheter AB:s utdelning år 2007 av aktier i Victoria Park i Malmö AB
SKV A 2008:5 2014-07-30 14:53 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2007 av aktier i All Cards Service Center – ACSC – AB mot aktier i XPonCard Group AB
SKV A 2007:36 2014-07-31 09:08 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Kungsleden AB mot kontantlikvid
SKV A 2008:6 2014-07-30 14:52 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i KappAhl Holding AB mot kontantlikvid
SKV M 2007:1 2014-08-11 16:56 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Home Properties AB mot aktier i Home Capital AB
SKV A 2008:3 2014-07-30 14:56 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Corem Property Group AB:s (f.d. Biolight International AB) utskiftning år 2007 av aktier i Biolight AB
SKV M 2007:2 2014-08-11 16:55 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i AB Electrolux mot kontantlikvid
SKV A 2005:12 2014-06-09 16:12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Aktiebolaget SKF mot kontantlikvid
SKV M 2007:3 2014-08-11 16:54 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tripep AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2008:9 2014-07-30 14:47 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Countermine Technologies AB:s nyemission år 2008 av aktier och teckningsoptioner
SKV M 2007:5 2014-08-11 16:53 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Betsson AB:s utdelning år 2007 av aktier i Net Entertainment NE AB
SKV M 2007:6 2014-08-11 16:51 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Dagon AB:s (f.d. Wise Group AB) utskiftning år 2007 av aktier i Wise Group AB (f.d. Wise Online AB)
SKV M 2005:9 2016-05-11 12:59 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Aktiebolaget SKF mot kontantlikvid
SKV M 2007:7 2014-08-11 16:50 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Fabege AB mot aktier i Klövern AB
SKV M 2007:8 2014-08-11 16:49 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i AB Volvo mot kontantlikvid
SKV M 2007:9 2014-08-11 16:48 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Affärsstrategerna AB:s utdelning år 2007 av aktier i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB och Innate Pharmaceuticals AB
SKV M 2008:20 2014-08-11 15:05 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i Annehem Fastigheter AB mot kontantlikvid
SKV M 2008:21 2014-08-11 15:04 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2008 av aktier i Global Health Partner Plc mot aktier i Global Health Partner AB
SKV M 2007:10 2014-08-11 16:47 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Scania AB mot kontantlikvid
SKV A 2007:24 2014-07-31 09:22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid
RSV S 1995:7 2015-03-02 16:06 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i BCP Branded Consumer Products AB mot aktier i AB Volvo eller Pharmacia AB.
SKV A 2007:25 2014-07-31 09:21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i AB Novestra mot kontantlikvid
SKV A 2008:36 2014-07-30 14:18 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2008 av aktier i CashGuard AB mot aktier i PSI Group ASA
SKV A 2008:35 2014-07-30 14:19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Cloetta Fazer AB:s (under namnändring till Fazer Konfektyr Service AB) utdelning år 2008 av aktier i Cloetta AB
SKV A 2007:22 2014-07-31 09:25 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i AB Geveko mot kontantlikvid
RSV S 1995:9 2015-03-02 16:09 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av: 1. Erbjudande till innehavarna av aktier i Midway Holding AB att förvärva aktier i Nordifagruppen AB 2. Erbjudande att byta Midway Holding AB:s 10 % förlagslån 1989/99 mot aktier i Midway Holding AB och aktier i Nordifagruppen AB 3. Erbjudande att byta aktier i Eksvärmaren AB mot aktier i Nordifagruppen AB.
SKV A 2007:23 2014-07-31 09:23 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid
SKV A 2008:33 2014-07-30 14:21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bure Equity AB:s utdelning år 2008 av aktier i AcadeMedia AB
SKV A 2007:20 2014-07-31 09:29 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Sandvik AB mot kontantlikvid
SKV A 2008:30 2014-07-30 14:24 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2008 av aktier i Global Health Partner Plc mot aktier i Global Health Partner AB
SKV M 2008:16 2014-08-11 15:11 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Wedins Skor & Accessoarer AB:s nyemission år 2008 av aktier och teckningsoptioner
SKV M 2008:19 2014-08-11 15:07 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2008 av aktier i Carl Lamm AB mot aktier i Carl Lamm Holding AB
SKV M 2008:12 2014-08-11 15:53 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tilgin AB:s nyemission år 2008 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2007:28 2014-07-31 09:17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Acando AB mot kontantlikvid
SKV M 2008:13 2014-08-11 15:52 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Hexagon AB:s utdelning år 2008 av aktier i HEXPOL AB
SKV A 2007:29 2014-07-31 09:16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Peab AB:s utdelning år 2007 av aktier i Peab Industri AB
SKV A 2007:26 2014-07-31 09:20 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av depåbevis i Vostok Gas Ltd (f.d. Vostok Nafta Investment Ltd) mot teckningsoptioner i Vostok Nafta Investment Ltd (f.d. Vostok Nafta Holding Investment Ltd)
SKV M 2008:15 2014-08-11 15:12 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier samt avyttringspris för inlösenaktier och anskaffningsutgift för förlagsbevis med anledning av inlösen år 2008 av aktier i NeoNet AB mot kontantlikvid och förlagsbevis i NeoNet AB
SKV A 2008:38 2014-07-30 14:15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Securitas AB:s utdelning år 2008 av aktier i Loomis AB
SKV A 2007:27 2014-07-31 09:19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Teleca AB mot kontantlikvid
RSV S 1995:4 2015-03-02 16:02 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av emission av aktier i Stadshypotek AB.
SKV M 2007:21 2014-08-11 16:35 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i AB Novestra mot kontantlikvid
SKV M 2007:20 2014-08-11 16:37 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid
SKV A 2007:6 2014-07-31 09:49 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tripep AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2007:13 2014-07-31 09:39 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Affärsstrategerna AB:s utdelning år 2007 av aktier i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB och Innate Pharmaceuticals AB
SKV A 2007:14 2014-07-31 09:38 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Scania AB mot kontantlikvid
SKV A 2007:4 2014-07-31 09:51 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i AB Electrolux mot kontantlikvid
SKV A 2007:11 2014-07-31 09:42 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Fabege AB mot aktier i Klövern AB
SKV M 2007:19 2014-08-11 16:38 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid
SKV M 2008:2 2014-08-11 16:03 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Corem Property Group AB:s (f.d. Biolight International AB) utskiftning år 2007 av aktier i Biolight AB
SKV A 2007:12 2014-07-31 09:41 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i AB Volvo mot kontantlikvid
SKV A 2008:22 2014-07-30 14:33 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Wedins Skor & Accessoarer AB:s nyemission år 2008 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2007:10 2014-07-31 09:43 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Dagon AB:s (f.d. Wise Group AB) utskiftning år 2007 av aktier i Wise Group AB (f.d. Wise Online AB)
SKV M 2008:4 2014-08-11 16:01 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2007 av aktier i All Cards Service Center – ACSC – AB mot aktier i XPonCard Group AB
SKV M 2008:5 2014-08-11 16:00 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i KappAhl Holding AB mot kontantlikvid
SKV A 2007:9 2014-07-31 09:44 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Betsson AB:s utdelning år 2007 av aktier i Net Entertainment NE AB
SKV M 2008:6 2014-08-11 15:59 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Countermine Technologies AB:s nyemission år 2008 av aktier och teckningsoptioner
RSV S 1999:19 2014-06-09 16:17 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Investment AB Öresund
SKV M 2007:14 2014-08-11 16:43 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Munters AB mot kontantlikvid
SKV M 2008:27 2014-08-11 14:58 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Securitas AB:s utdelning år 2008 av aktier i Loomis AB
SKV M 2008:7 2014-08-11 15:58 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV M 2007:13 2014-08-11 16:44 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i AB SKF mot kontantlikvid
SKV M 2008:8 2014-08-11 15:57 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i Scania AB mot kontantlikvid
SKV M 2008:9 2014-08-11 15:56 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i AB SKF mot kontantlikvid
SKV A 2007:19 2014-07-31 09:32 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i OEM International AB mot kontantlikvid
SKV M 2007:18 2014-08-11 16:39 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i AB Geveko mot kontantlikvid
SKV A 2007:17 2014-07-31 09:35 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Munters AB mot kontantlikvid
SKV M 2007:17 2014-08-11 16:40 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Sandvik AB mot kontantlikvid
SKV M 2008:24 2014-08-11 15:01 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bure Equity AB:s utdelning år 2008 av aktier i AcadeMedia AB
SKV M 2004:26 2015-03-12 11:33 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av INAC AB:s utdelning år 2003 av aktier i CoolGuard AB¹
SKV A 2007:18 2014-07-31 09:33 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid
SKV A 2008:29 2014-07-30 14:25 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i Annehem Fastigheter AB mot kontantlikvid
SKV M 2007:16 2014-08-11 16:41 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i OEM International AB mot kontantlikvid
SKV M 2008:25 2014-08-11 15:00 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Cloetta Fazer AB:s (under namnändring till Fazer Konfektyr Service AB) utdelning år 2008 av aktier i Cloetta AB
SKV A 2008:28 2014-07-30 14:26 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2008 av aktier i Carl Lamm AB mot aktier i Carl Lamm Holding AB
SKV M 2007:15 2014-08-11 16:42 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid
SKV A 2007:16 2014-07-31 09:36 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i AB SKF mot kontantlikvid
SKV M 2008:26 2014-08-11 14:59 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2008 av aktier i CashGuard AB mot aktier i PSI Group ASA
SKV M 2007:31 2014-08-11 16:11 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Kungsleden AB mot kontantlikvid
SKV A 2007:3 2014-07-31 09:52 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Home Properties AB mot aktier i Home Capital AB
SKV A 2008:15 2014-07-30 14:40 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tilgin AB:s nyemission år 2008 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2008:14 2014-07-30 14:41 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2008:13 2014-07-30 14:42 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i Höganäs AB mot kontantlikvid
SKV A 2008:12 2014-07-30 14:43 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i AB SKF mot kontantlikvid
SKV A 2008:11 2014-07-30 14:45 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i Scania AB mot kontantlikvid
SKV A 2008:10 2014-07-30 14:46 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV M 2007:24 2014-08-11 16:32 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Acando AB mot kontantlikvid¹
SKV M 2007:23 2014-08-11 16:34 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av aktier i Teleca AB mot kontantlikvid
SKV M 2007:22 2014-08-11 16:34 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2007 av depåbevis i Vostok Gas Ltd (f.d. Vostok Nafta Investment Ltd) mot teckningsoptioner i Vostok Nafta Investment Ltd (f.d. Vostok Nafta Holding Investment Ltd)
SKV M 2007:29 2014-08-11 16:14 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Annehem Fastigheter AB:s utdelning år 2007 av aktier i Victoria Park i Malmö AB
SKV A 2008:18 2014-07-30 14:37 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier samt avyttringspris för inlösenaktier och anskaffningsutgift för förlagsbevis med anledning av inlösen år 2008 av aktier i NeoNet AB mot kontantlikvid och förlagsbevis i NeoNet AB
SKV A 2008:16 2014-07-30 14:39 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Hexagon AB:s utdelning år 2008 av aktier i HEXPOL AB
SKV M 2007:26 2014-08-11 16:21 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Peab AB:s utdelning år 2007 av aktier i Peab Industri AB