Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2011-02-15 Skattereduktion för ROT-arbete för dödsbodelägare
2011-03-11 Skattereduktion för markarbete - arbetskostnad och återställningsarbete
2015-08-26 Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrning
2011-11-10 Skattereduktion vid förskottsbetalning eller betalning a conto
2009-12-11 Skattereduktion för husarbete - dold äganderätt
2016-11-21 Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete?
2014-02-20 Skattereduktion för rotarbete - särskilt om bostadsrätt
2012-10-12 Skattereduktion för husarbete - betalning med presentkort
2015-02-24 Rutarbete – utbetalning vid abonnemang med så kallad ”timbank”
2009-06-22 Husarbete enligt fakturamodellen återkrav av preliminär skattereduktion
2015-07-21 Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete
2014-04-03 Skattereduktion för husarbete - arbetskostnad vid värmepumpentreprenader
2015-08-07 Skattereduktion för husarbete – markarbete på ofri grund
2016-06-29 Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) – flyttjänster
2015-02-24 Redovisning av antalet arbetade timmar vid begäran om utbetalning för husarbete i fakturamodellen
2017-09-11 Rutarbete – beräkning av arbetskostnad vid flyttjänster
2016-09-05 Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostadens funktion
2009-02-26 Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag
2009-12-15 ROT-avdrag och nybyggnation
2011-12-27 Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet
2010-05-27 Skattereduktion för husarbete - försäkringsersättningar