Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare.

SKV A 2014:21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av XANO Industri AB:s utdelning år 2014 av aktier i AGES Industri AB
SKV A 2014:20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid
SKV A 2014:25 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2015 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2014:2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Transferator AB:s utdelning av aktier i Mr Green & Co AB
SKV A 2014:23 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV A 2014:1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2013
SKV A 2014:22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Mr Green & Co AB mot kontantlikvid
SKV A 2014:28 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i IAR Systems Group AB mot kontantlikvid
SKV A 2014:27 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB mot kontantlikvid
SKV A 2014:26 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015
SKV A 2014:19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i OEM International AB mot kontantlikvid
SKV A 2014:32 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2015
SKV A 2014:31 Upphävande av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2009:16) om anstånd med att lämna självdeklaration m.m.
SKV A 2014:30 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV A 2014:14 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:26) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2014
SKV A 2014:13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Dignitana AB:s utdelning år 2014 av aktier i Braincool AB
SKV A 2014:34 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk
SKV A 2014:12 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Creades AB mot aktier i Avanza Bank Holding AB och kontantbelopp
SKV A 2014:33 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2015
SKV A 2014:11 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2014 av aktier i Bilia AB
SKV A 2014:18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Net Entertainment NE AB mot kontantlikvid
SKV A 2014:17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV A 2014:16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2014:15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Unibet Group plc:s utdelning år 2014 av aktier i Kambi Group plc
SKV A 2014:9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av CybAero AB:s nyemission år 2013 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2014:8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2013 av aktier i AB Novestra mot kontantlikvid