På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

OBS: Nedan visas versionen från 5 sep 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

OBS: Nedan visas versionen från 5 sep 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

Artikeln motsvarar artikel 6 i OECD:s modellavtal med vissa skillnader.

Tillämpningsområde

Artikeln omfattar endast inkomst som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom i en annan avtalsslutande stat. Den är alltså inte tillämplig på inkomst av fast egendom i tredje stat eller personens hemviststat. I sådana fall tillämpas i stället artikel 22 Annan inkomst (observera artikel 22 punkt 2 sista meningen när det gäller inkomst av fastighet i rörelse eller självständig yrkesverksamhet).

Punkterna 1 och 2

Punkterna 1 och 2 överensstämmer i sak med artikel 6 punkterna 1 respektive 3 i OECD:s modellavtal.

Begreppet ”fast egendom” definieras i artikel 3 punkt 1 f). Eftersom definitionen omfattar svenska bostadsrätter tillämpas artikel 6 punkt 1 på löpande inkomster av en sådan. Vinst vid försäljning av fast egendom behandlas i artikel 13 punkt 1.

Punkt 3

Punkt 3, som saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal, har införts på begäran av Finland och tar särskilt sikte på finska bostadsaktiebolag (prop. 1983/84:19 s. 142). Uttrycket ”bolag, vars huvudsakliga ändamål är att inneha fast egendom” omfattar även norska borettslag och bostadsaksjesellskap samt svenska bostadsrättsföreningar. Eftersom en svensk bostadsrätt utgör fast egendom enligt artikel 3 punkt 1 f) brukar dock artikel 6 punkt 1 tillämpas på löpande inkomster av en sådan.

Vinst vid försäljning av fast egendom behandlas i artikel 13 punkt 1.

Punkt 4

Punkt 4 överensstämmer i sak med artikel 6 punkt 4 i OECD:s modellavtal såvitt gäller fast egendom som tillhör företag. Modellavtalet innehåller inte längre några särskilda regler om självständig yrkesutövning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2] [3]

Övrigt

  • proposition 1983/84:19 [1]
Till toppen