På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

OBS: Nedan visas versionen från 5 sep 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

OBS: Nedan visas versionen från 5 sep 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

Artikeln motsvarar artikel 21 i OECD:s modellavtal.

Innehållsförteckning

Punkt 1

Punkt 1, som ger hemvistaten uteslutande beskattningsrätt, överensstämmer i sak med artikel 21 punkt 1 i OECD:s modellavtal.

Punkt 2

Punkt 2 första och andra meningarna innebär att inkomster som kan hänföras till ett fast driftställe eller en stadigvarande anordning i en annan avtalsslutande stat än hemviststaten får beskattas även i denna andra stat i enlighet med artikel 7 Inkomst av rörelse respektive artikel 14 Självständig yrkesutövning. Det kan exempelvis röra sig om utdelning, ränta eller royalty som betalas av en person med hemvist i tredje stat eller av en person med hemvist i samma avtalsslutande stat som mottagaren. Artikel 10, 11 respektive 12 omfattar inte sådana betalningar (att dessa artiklar annars är tillämpliga även på inkomster i rörelse följer av artikel 7 punkt 7). Jämför även artikel 10 punkt 2, artikel 11 punkt 2 och artikel 12 punkt 2.

Första och andra meningarna överensstämmer i sak med artikel 21 punkt 2 i modellavtalet såvitt gäller inkomst av rörelse. Modellavtalet innehåller inte längre några särskilda regler om självständig yrkesutövning.

Sista meningen innebär att inkomst av fast egendom som ingår i ett fast driftställe eller en stadigvarande anordning inte får beskattas i den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns i enlighet med artikel 7 respektive 14. I stället ska artikel 6 tillämpas. Bestämmelsen blir aktuell när den fasta egendomen finns i tredje stat eller i inkomsttagarens hemviststat. I båda fallen innebär bestämmelsen tillsammans med artikel 6 att endast hemvistaten har beskattningsrätt. Artikel 6 är inte direkt tillämplig i dessa fall (att artikel 6 annars är tillämplig även på inkomster av fastighet i rörelse eller självständig yrkesutövning följer av artikel 6 punkt 4).

Sista meningen avviker från artikel 21 punkt 2 i modellavtalet på så sätt att den hänvisar till artikel 6 medan den senare bestämmelsen innebär att artikel 21 punkt 1 i modellavtalet blir tillämplig på samma inkomster. Modellavtalet innehåller inte längre några särskilda regler om självständig yrkesutövning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2]
Till toppen