På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

OBS: Nedan visas versionen från 5 sep 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

OBS: Nedan visas versionen från 5 sep 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

I förhållandet mellan Sverige och Danmark gäller i vissa fall särskilda regler om beskattning av inbetalningar till och utbetalningar från en pensionsordning i något av länderna.

Reglerna finns i artikel 2 och artikel 5 punkterna 2–3 i 2003 års avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor (bilaga 4 till lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

Artikel 2 gäller endast när fysisk person förvärvar inkomst som omfattas av artikel 7, 14, 15 eller 19 i det nordiska skatteavtalet. Bestämmelsen fördelar inte beskattningsrätten till några inkomster utan innebär att inbetalningar till en pensionsordning, när angivna förutsättningar är uppfyllda, är avdragsgilla eller skattefria i Sverige respektive Danmark oavsett vad som annars gäller enligt svensk och dansk intern rätt.

Skatteverket anser att med ”sammanlagd inkomst” och ”nettointäkt” i artikel 2 punkt 3 a) avses den för hela inkomståret sammanlagda inkomsten respektive nettointäkten.

Artikel 5 punkt 2 reglerar hur utbetalningar från en pensionsordning ska beskattas när inbetalningarna ansetts avdragsgilla eller skattefria enligt avtalet. Bestämmelsen innebär att en person med hemvist i Sverige, som fått avdrag i Danmark för inbetalningar till en pensionsordning i Sverige med stöd av artikel 2 i avtalet, ska beskattas för den från Sverige utfallande pensionen enligt de allmänna reglerna i IL. Det förhållandet att avdraget medgivits i Danmark och inte i Sverige ska inte medföra att pensionen beskattas på ett annat sätt än om avdraget medgivits i Sverige (prop. 2003/04:149 s. 16).

Artikel 5 punkt 3 innebär att en person som beskattas i Sverige med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta inte kan medges avdrag enligt artikel 2 vid beskattningen här (prop. 2003/04:149 s. 16).

Inbetalningar till en dansk pensionsordning kan vara avdragsgilla enligt såväl svensk intern rätt som artikel 2 i avtalet med Danmark. Avdrag medges enligt IL om pensionsordningen är en pensionsförsäkring. Avdrag kan medges enligt avtalet om pensionsordningen är en kapitalförsäkring. Beskattning av utfallande belopp regleras dock endast i svensk intern rätt. Skatteverket anser att den avdragsrätt som avtalet ger beträffande inbetalningar till dansk pensionsordning inte styr hur utfallande belopp från en sådan pensionsförsäkring ska klassificeras eller beskattas i Sverige. Även om utfallande belopp inte kan beskattas enligt svensk intern rätt hindrar inte avtalet att avdrag medges för inbetalda premier (Skatteverket 2011-10-18, Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]

Propositioner

  • Proposition 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. [1] [2]

Ställningstaganden

  • Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal [1]
  • Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal [1]
Till toppen