OBS: Detta är årsutgåva 2014.6. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Artikeln motsvarar artikel 28 i OECD:s modellavtal.

Artikel 29 överensstämmer i sak med modellavtalets artikel 28.

Referenser inom skatteavtal