På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

OBS: Nedan visas versionen från 5 sep 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

OBS: Nedan visas versionen från 5 sep 2014. För att se den senaste informationen, klicka här.

Artikeln motsvarar artikel 8 i OECD:s modellavtal men med stora skillnader.

Punkt 1

Punkt 1 ger företagets hemviststat uteslutande beskattningsrätt och avviker därmed från artikel 8 punkt 1 i OECD:s modellavtal.

Begreppet internationell trafik definieras i artikel 3 punkt 1 h).

SAS, Scanair och SAS Commuter

I protokollet finns regler om inkomst som konsortierna Scandinavian Airlines System (SAS), Scanair eller SAS Commuter förvärvar genom kommersiell internationell och inrikes luftfart och annan därmed direkt sammanhängande verksamhet. I Danmark, Norge och Sverige ska artikel 7 tillämpas på sådan inkomst i förhållande till den andel i konsortiet som innehas av delägare som har hemvist i Danmark, Norge respektive Sverige (protokollspunkt III punkt 1).

Punkt 2

Punkt 2, som gäller inkomst som en person förvärvar genom nyttjande, underhåll eller uthyrning av containrar och tillhörande transportutrustning, saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal. Sådan inkomst beskattas endast i personens hemviststat, utom då containern används uteslutande för transport mellan platser i en annan avtalsslutande stat (jfr artikel 13 punkt 5).

Bestämmelsen innebar ursprungligen att inkomsten skulle beskattas endast i den stat där företaget hade sin verkliga ledning (prop. 1989/90:33 s. 9).

Om containern används uteslutande för transport mellan platser i en annan avtalsslutande stat än hemviststaten tillämpas inte punkt 2 (prop. 1996/97:44 s. 51). Detta innebär att beskattningsrätten i ett sådant fall regleras av övriga bestämmelser i avtalet, i normalfallet artikel 7 Inkomst av rörelse.

Punkt 3

Punkt 3 överensstämmer i sak med artikel 8 punkt 4 i OECD:s modellavtal, bortsett från hänvisningen till punkt 2 som saknas i modellavtalet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2] [3] [4]

Övrigt

  • proposition 1989/90:33 [1]
  • proposition prop. 1996/97:44 [1]
Till toppen