OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Utgåvan innehåller i huvudsak redaktionella förändringar.

Förändringar

Vägledningsstart

Uppdaterade sidor

Fastighetstaxering

Uppdaterade sidor

 • Tomtmark

  Start / 2015 / Fastighetstaxering / Småhus / Värderingsenhet

 • Småhus

  Start / 2015 / Fastighetstaxering / Småhus / Värderingsenhet

Borttagna sidor

 • Vad är en värderingsenhet?

  Start / 2015 / Fastighetstaxering / Småhus / Värderingsenhet

Inkomstskatt

Uppdaterade sidor

 • Kapitalvinstberäkning

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Kapital / Bostäder / Fastigheter / Privatbostadsfastighet / Avyttring och andra överlåtelser

Skattebetalning & borgenärsarbete

Uppdaterade sidor

 • Offentligt ackord

  Start / 2015 / Skattebetalning & borgenärsarbete / Ackord, företagsrekonstruktion och lönegaranti / Företagsrekonstruktion och offentligt ackord