OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket fattar bl.a. beslut om godkännande av arbetsgivare, om preliminärt stöd och slutligt stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Skatteverket beslutar om korttidsstöd vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter

Skatteverket är handläggande myndighet för frågor enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, utom i vissa i lagen specificerade fall (37 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Skatteverket fattar beslut om

Skyndsamhetskrav

Skatteverket ska handlägga en ansökan om godkännande enligt 5 a § skyndsamt (37 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar