OBS: Detta är utgåva 2023.3. Visa senaste utgåvan.

Vägtrafikskattelagens regler om omprövning gäller i tillämpliga delar vid omprövning av beslut om vägavgift.

Vägtrafikskattelagen gäller i tillämpliga delar

Bestämmelserna i 4 kap. och 5 kap. 7 § VSL gäller i tillämpliga delar vid omprövning av beslut om vägavgift. Uttrycken Skatteverket, avgiftsskyldig, avgiftsperiod, avgiftsskyldighet och avgiftsbelopp i LVA motsvarar då uttrycken beskattningsmyndighet, skattskyldig, skatteperiod, skattskyldighet och skattebelopp i VSL (12 § första stycket LVA).

Vid tillämpning av LVA görs efterprövning i stället för efterbeskattning (12 § andra stycket LVA).

Vid omprövning av beslut om dröjsmålsavgift gäller samma bestämmelser som vid omprövning av vägavgift.

Läs mer om omprövning av beslut enligt VSL på sidan Omprövning av beslut om vägtrafikskatt.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2]
  • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1] [2]