OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

Vägtrafikskattelagens regler gäller i tillämpliga delar vid överklagande av beslut om vägavgift.

Vägtrafikskattelagen gäller i tillämpliga delar

Bestämmelserna om överklagande i 7 kap. och 8 kap. 3 § VSL gäller i tillämpliga delar i fråga om vägavgift. Uttrycken avgiftsperiod, efterprövning, avgiftsskyldig och avgiftsbelopp i LVA motsvarar då uttrycken skatteperiod, efterbeskattning, skattskyldig och skattebelopp i VSL (35 § första stycket LVA).

Ett beslut om dröjsmålsavgift får överklagas på det sätt som gäller för överklagande av beslut om den skatt, avgift eller ränta som orsakat dröjsmålsavgiften (18 § andra stycket LVA och 7 § lag [1997:484] om dröjsmålsavgift).

Observera att beslut om återbetalning av vägavgift enligt 22 § LVA inte får överklagas (35 § andra stycket LVA).

Läs mer om överklagande av beslut enligt VSL på sidan Överklagande av beslut om vägtrafikskatt.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2] [3] [4]
  • Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift [1]
  • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1] [2]