OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

För beslut som överklagas med stöd av lagen om skatt på plastbärkassar (LSP) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om skatt på plastbärkassar som Skatteverket fattar.

Beslut om skatt enligt LSP överklagas enligt SFL

Det är SFL:s bestämmelser om överklagande som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på plastbärkassar som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatt plastbärkassar, LSP (12 § första stycket LSP). Skatteverkets övriga beslut enligt LSP omfattas inte av SFL:s bestämmelser, men dessa beslut kan överklagas med stöd av 13 § första stycket LSP.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 13 § LSP?

De beslut som kan överklagas med stöd av 13 § första stycket LSP är följande:

Vem får överklaga?

För beslut som överklagas med stöd av 13 § första stycket LSP gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Det innebär att dessa beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (42 § FL).

Tiden för överklagande är tre veckor

Tiden för överklagande är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Behörig domstol

Beslut enligt LSP överklagas till allmän förvaltningsdomstol (13 § första stycket LSP).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som kan överklagas till en förvaltningsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten

Prövningstillstånd krävs för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av beslut enligt 8 § LSP (13 § andra stycket LSP).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. [1]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]
  • Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]