OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på de beslut om nikotinskatt som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter (LSNP) omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser.

Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LSNP

Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på vissa nikotinhaltiga produkter (nikotinskatt) som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSNP (17 § LSNP). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 14 § LSNP ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL). Skatteverkets övriga beslut enligt LSNP omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LSNP?

De beslut som fattas med stöd av LSNP är följande:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1] [2] [3] [4] [5]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]